Polityka prywatności serwisu ZAPY.NET


OCHRONA DANYCH

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu świadczenia usługi.

2. Dane zgromadzone na serwerze Serwisu w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem wykonania obowiązku nałożonego przez uprawnione z mocy prawa organy władzy publicznej, w szczególności organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy śledcze.

3. Dane przetwarzane w Serwisie należą do Użytkownika, a Serwis jest tylko administratorem tych danych na zlecenie Użytkownika.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis używa mechanizmu cookies.

2. Mechanizm cookies zapisuje krótkie informacje tekstowe na komputerze Użytkownika, bądź innej osoby odwiedzającej Serwis, celem usprawniania korzystania z Serwisu.

3. Pliki cookies umożliwiają identyfikację osoby korzystającej z Serwisu.

4. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi, gdyż w plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

5. Serwis zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.